Skip Navigation Links
artikel
 
Notulen dorpsraadvergadering 2 oktober
ma 02-10-2017

Dorpsraadvergadering 2 oktober 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 4 september 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
Aan de inkomstenkant hebben we onze doelstelling gehaald. De uitdaging wordt nu om ook binnen het gestelde budget te bouwen. De vloer en tegels zijn uit de kerk gehaald, het zand is eruit en de fundering wordt deze week gestort. De groep vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe steeds erg goed geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden van de vrijwilligers. Op 25 oktober wordt er in Knillus een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
Op 22 oktober is er een burendag geweest bij Sint Anna. Suzan Jacobs deelt mee dat het een erg geslaagde dag is geweest . Het plein is mooi versierd en iedereen was erg enthousiast. Sint Anna is echt op de kaart gezet. De werkgroep gaat verder met het promoten van de school. Er is een nieuwe site gemaakt en er is een flyer verspreid in Groeningen en Sambeek met promotie van de school. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat de school zeker niet dicht gaat.
 
Kermis
Frans meldt namens de werkgroep dat de Kermis goed verlopen is dit jaar. Zeker de pubquiz en het ‘Pletjesdreijen’  zijn goed bezocht. De zaterdagavond zat er een goede band, maar de opkomst was helaas erg laag. De dorpsraad sponsort de kermisaktiviteiten: muntjes opleidingsorkest, happy hour, springkussen en spandoek in totaal ca. € 500,--. Het Gemeenschapshuis betaalt de muziek/pubquiz voor alle dagen wat neerkomt op een bedrag van ruim € 2000,--. Voor de komende jaren zal het moeilijk worden om nog een exploitant te vinden. Op 20 november is er een overleg vanuit de gemeente met alle dorpen over de voortgang van de kermis in de kleinere dorpen. De kermiscommissie zoekt nog steeds enthousiaste mensen (voorkeur voor dames J) om zich aan te sluiten bij de commissie.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Op 7 december is er vanuit de gemeente een vergadering m.b.t. ‘Werk in uitvoering
 
In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op zondag 3 juni een open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe bewoners
 
Op 7 oktober om 14.00 uur is de monumentonthulling van de vliegtuigcrashes bij de Schutskooi
 
De dorpsraad heeft een flyer gekregen van ‘Kern met pit’. Voor goede ideeën vanuit buurt- en of wijkraden is er maximaal een bedrag van € 1000,--  beschikbaar
 
Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans zullen hierbij aansluiten
 
 
Rondvraag
Herman meldt dat er inmiddels bordjes zijn geplaatst bij het Joelvuur en de Canadese eik.
 
Wilhelmien geeft aan dat er een aanvraag is gedaan voor een bijdrage aan het huiskamerproject
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 6 november om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 

 

Archief van nieuws
 
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS