Skip Navigation Links
artikel
 
Dorpsraadvergadering 3 december
ma 03-12-2018

Dorpsraadvergadering 3 december 2018                              
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
            
1)         Opening                                                                                       
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stichting BING is vanavond aanwezig om een korte toelichting te geven over het 75 jaar bevrijdingsfeest, wat men komend jaar wil gaan vieren
            
2)         Vaststelling  van de notulen
De notulen van 5 november worden goedgekeurd.
 
3)         Toelichting stichting BING over 75 jaar bevrijdingsfeest
Ad de Ponti, Wim Goossens en enkele leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding geven een presentatie over de organisatie voor het feest in 2019. Er moet een datum geprikt worden wanneer het feest georganiseerd gaat worden. Hiervoor zal er weer een werkgroep moeten worden opgericht
 
4)         De werkgroepen aan het woord      
BSSA
Het doorstarten van de peuterspeelzaal gaat door en start begin 2019. Er is nu gekozen om te gaan werken met een gastouder die de opvang voor de kinderen gaat verzorgen. De locatie wordt de St. Annaschool.  
 
SLOTFEEST GEMEENSCHAPSHUUS/MFA KNILLUS
Er is werkgroep bezig met het organiseren van het slotfeest in Knillus dat gepland staat voor 22 december. De week erna vindt dan de definitieve sloop plaats. Na de sloop kan de verdere invulling van het buitengebied worden gerealiseerd.
In december is er een avond georganiseerd met Socion rondom alcoholgebruik met alle beheerders/vrijwilligers. Verder zijn er enkele acties in gang gezet om de overlast voor de buurt te beperken.
 
KERMIS
De kermis afgelopen jaar is goed verlopen. Het programma zal er volgend jaar in grote lijnen hetzelfde uitzien als dit jaar. Volgend jaar wil de commissie een programma op maandag organiseren met name gericht op de ouderen en de jeugd van Vortum-Mullem.
Onlangs is er nog overleg geweest met de gemeente. Voor de komende 2 jaar loopt er nog een contract met de exploitant. Voor de jaren erna wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de andere kerkdorpen.
 
NIEUWJAARSDUIK
Er is geen animo om de nieuwjaarsduik 2019 te organiseren en dus zal er volgend jaar geen duik plaatsvinden.
 
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
-    Werk In Uitvoering
Waar zitten de knelpunten in het dorp betreffende:
Wateroverlast
Droogte
Wegen
Riolering
Groen/bomen
(bouw) projecten
Geef zo snel mogelijk door aan de dorpsraad wat de wensen zijn, dan kunnen we het afstemmen met de gemeente. Deadline voor het indienen van de wensen is 15 januari.

Er is een vraag van Harry Hendriks gekomen om op vrijdag als vaste dag met de frietwagen in het dorp te komen staan.

Er wordt de laatste tijd veel ingebroken. Daarom heeft de politie een bericht gestuurd dat weer is doorgestuurd via de buurtpreventie-app.

In het weekend van 15 en 16 maart 2019 staat NL-Doet op de agenda.
Dorpsplan 2.0 staat gepland voor de dorpsraadbijeenkomst van 4 februari. Bedoeling is om dan de plannen/acties voor de komende 5 jaar op een rij te krijgen.

De nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad is op maandag 7 januari. 

6)         Rondvraag
De bewoners aan het woord             
Pedro vraagt of er duidelijkheid is over de prijs van de grond voor het bouwproject op de Boschakker. Dit is nog niet 100% duidelijk maar het ziet er goed uit.
Ivo meldt dat hij vorige keer is uitgenodigd door Rietje Nijdam voor de jongerenraad in Boxmeer. Ivo wil daar graag bestuurslid worden. Hij kan een mooie brug vormen tussen alle jongeren in het dorp en de gemeente Boxmeer. Als jongeren zaken hebben voor de gemeente dan kunnen ze dit doorgeven aan Ivo.
Toon Gerrits meldt dat zijn ‘oude buurvrouw’ op de Molenhof geen welkomstpakket heeft gehad. Peter geeft dit door aan de welkomstcommissie.
Herman meldt dat er nog een stichting promotie bestaat en vraagt wat hiermee moet gebeuren. Voorstel is om deze op te heffen.
Marijn vraagt wat de mogelijkheden zijn om het ‘café’ in Knillus meer open te stellen, voor mensen uit het dorp. Peter meldt dat dit geen punt is voor de dorpsraad, maar iets voor het bestuur van Knillus.
Ronny (niet met ie maar y!)  is super positief dat het gerucht van vorige vergadering dat er een Hertog-Jan Weizener op de tap zou komen nu daadwerkelijk gerealiseerd is!                           
           
7)         Sluiting             

 

Archief van nieuws
 
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS