Skip Navigation Links
artikel
 
Notulen dorpsraadvergadering 5 november 2018
ma 05-11-2018

Dorpsraadvergadering 5 november 2018                             
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)         Opening                                                                                      
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Bouke de Bruin, Rietje Nijdam en Andrea Rouland van Gemeente Boxmeer. Verder deelt hij mee dat de koffie en thee voor rekening is van de dorpsraad. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
            
2)         Vaststelling  van de notulen
De notulen van 8 oktober worden goedgekeurd.
 
3)         Kennismaking Bouke de Bruin
Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op het traject dat is doorlopen om Vortum-Mullem gas-loos te krijgen. Helaas zijn we de subsidie voor dit project misgelopen. De gemeente wil nog wel kijken welke andere opties er zijn om Vortum-Mullem duurzamer te krijgen (bijv. energiescan). Verder invulling van het stukje duurzaamheid zal verder worden ingevuld in samenspraak met de bewoners. Verder heeft Bouke bestuurlijke vernieuwing in haar portefeuille. Doelstelling hierbij is om bewoners meer en eerder te betrekken bij het nemen van besluiten.
Rietje Nijdam stelt zich voor. Zij gaat zich bezighouden met bestuurlijke vernieuwing en kernendemocratie. Zij coördineert ook de burgerraadbijeenkomsten
Andrea Rouland de nieuwe wijk- en dorpscoördinator sluit aan om de vergadering bij te wonen en de sfeer te proeven. Na afloop stelt ze zich voor. Ze is hiervoor o.a. actief geweest in de dorpsraad Sambeek.
 
4)         De werkgroepen aan het woord      
WONEN                                                                                              
Guido vertelt dat de bouw (CPO) waarmee ze in voorbereiding waren te duur wordt omdat ze niet meer voldoen aan de regels van CPO. Een optie is om te kijken naar de mogelijkheden om navraag te doen bij dorpsraad Holthees of daar sprake is van een wachtlijst en om wellicht die mensen proberen over te halen om in Vortum-Mullem te bouwen. Verder is hij zich aan het oriënteren, samen met een groep uit Overloon, op het bouwen van goedkopere alternatieven voor starters.
Met betrekking van de bouw van de huurwoningen is het zo dat er nog wat discussie is tussen de gemeente en de woningstichting over de grondprijs. Hierover wordt deze maand meer duidelijk
 
WELKOM
Er is afgelopen maand een welkomstpakket afgegeven bij de familie Carty in de Steeg.  
 
BSSA
Het doorstarten van de peuterspeelzaal met Spring is mislukt. Er is nu gekozen om te gaan werken met een gastouder die de opvang voor de kinderen gaat verzorgen. De locatie wordt de St. Annaschool.  
 
SLOTFEEST GEMEENSCHAPSHUUS/MFA KNILLUS
Er is werkgroep bezig met het organiseren van het slotfeest in Knillus dat gepland staat voor 22 december. De week erna vindt dan de definitieve sloop plaats. Na de sloop kan de verdere invulling van het buitengebied worden gerealiseerd.
Op 21 november is er nog een gebruikersraad voor alle gebruikers en beheerders. In december is er een avond georganiseerd met Socion rondom alcoholgebruik met alle beheerders/vrijwilligers. Verder zijn er enkele acties in gang gezet om de overlast voor de buurt te beperken.
 
 
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
Frans en Peter zijn bij het partner-overleg met de gemeente en de andere
wijk- en dorpsraden geweest. De begroting is doorgenomen en ook ‘werk in uitvoering’ is besproken. Als er zaken op dit gebied spelen dan kan dit gemeld worden via de site van de gemeente en de dorpsraad krijgt een document dat ze hiervoor in kunnen vullen. Volgend jaar gaat er weer e.e.a. georganiseerd worden rondom 75 jaar bevrijding. De volgende dorpsraadvergadering zal hier meer over worden verteld
Jan Hendriks is bijna klaar met het maken van de nieuwe kerstverlichting (VM).
Op 20 november is er om 14.00 een kenniscafé georganiseerd in Uden door het Oranjefonds 
 
6)         Rondvraag
De bewoners aan het woord             
Toon Gerrits is bij een startbijeenkomst Zorg en Welzijn geweest met als thema ‘wonen voor ouderen’ om te kijken hoe mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen o.a. met behulp van burgerparticipatie
Ernst meldt dat er tot op heden 1 vrijwilliger zich gemeld heeft voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik. Als er zich niet meer mensen melden dan wordt het lastig om dit evenement te organiseren.
Verder meldt Ernst dat er een subsidie pot is, Euregio, die behoorlijk gevuld is. Wellicht zijn er mogelijkheden om hier ook in Vortum-Mullem iets mee te doen.
Ronnie is super positief over het gerucht dat er binnenkort een Hertog-Jan Weizener op de tap komt
Guido vraagt hoe het zit met het gebruik van de kroeg als er ‘ander feestjes’ plaatsvinden. Er volgt enige discussie en het bestuur van Knillus komt hier op terug
Maarten vraagt naar de status van LVC in Vortum. Vortum zit als laatste in de rij en is volgend jaar aan de beurt
                                      
7)         Sluiting            
 

 

Archief van nieuws
 
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS