Skip Navigation Links
artikel
 
Dorpsraadvergadering 9 april 2018
ma 09-04-2018
Dorpsraadvergadering 9 april 2018
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 5 februari 2018 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouw verloopt voorspoedig. Activiteiten liggen op hoofdlijnen binnen het gestelde budget. Binnenkort is er nog een update met de gebruikersraad. Het slotfeest van het Gemeenschapshuus vindt plaats op 27 april samen met Koningsdag. De officiële opening van Knillus staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
BSSA (BasisSchoolStAnna)
Er is een werkgroep die wil promoten hoe goed St. Anna het doet. Het potentiële aantal jonge kinderen is inmiddels zo groot dat er weer nagedacht wordt om peuterspeelzaal Duimeleintje op te starten met ingang van volgend schooljaar. Belangrijk is en blijft dat nieuwe inwoners met jonge kinderen enthousiast gemaakt worden voor onze basisschool.
 
Vortum open’t
Het weekend van 2 en 3 juni is er ‘open dag’ in Vortum-Mullem. Op 2 juni gaat Knillus open. Op 3 juni  openen diverse bedrijven en verenigingen de deuren. Ook op het plein bij Knillus vinden diverse activiteiten plaats. Het volledige programma volgt binnenkort op een flyer.
 
Goede Doelen Week
Wederom een goede week geweest. Er worden nog vrijwilligers gezocht.
 
Welkom
De werkgroep Welkom heeft afgelopen maand welkomstpakketjes gebracht naar de familie Jansen in de Langstraat en de familie Rothoff aan de Provinciale weg.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Het bestemmingsplan buitengebied ligt op dit moment ter inzage bij de gemeente Boxmeer
 
Reizigersoverleg Brabant verricht onderzoek over het openbaar vervoer in de kleine kernen. Er wordt nog gezocht naar mensen die aan dit ‘OV reizigers panel’ deel willen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter.
 
 
Licht op Jong heeft laten weten dat de Woonboom verplaatst gaat worden naar Knillus, maar dat hij in slechte staat is. Er wordt nagedacht over een nieuwe Woonboom.
 
Op 16 april is er een bijeenkomst ‘schoolpleinen van de toekomst’. Peter heeft de uitnodiging doorgestuurd naar St. Anna.
 
De dorpsraad wil na de zomer actief aan de slag met ‘Dorpsplan 2.0’. Info volgt t.z.t.
 
Er komt een nieuwe coördinator ‘Wijk- en Dorpsraden’. Er is een profielschets opgesteld waar we ook vanuit Vortum-Mullem een reactie op moeten geven.
 
 
Rondvraag
Jacob meldt dat het huis (2x!) in de Molenhof weer verhuurd is.
 
Herman merkt op de er geen activiteiten uit Vortum-Mullem vermeld staan in het krantje ‘de Bok’. Herman neemt hierover contact op met de krant. Wellicht wat algemener nadenken over PR in de toekomst.
 
 
Sluiting


Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst onder voorbehoud op 7 mei om 20.30 uur in de gerfkamer van Knillus. 

 

Archief van nieuws
 
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS