Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Notulen dorpsraadvergadering 5 oktober
ma 05-10-2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 5 oktober 2020
Locatie: Knillus in ’t Zolderke. Via de zij-ingang (oude ingang kerk)
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)           Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)           Notulen van de vorige vergadering                                                                                                          
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 7 september
 
3)           De werkgroepen aan het woord
Knillus  
Binnenkort komt er een controle om te kijken of de ventilatie in Knillus voldoet
 
Wonen
Guido meldt dat het als een speer gaat! De 3-kapper en 2-kapper op de Boschakker gaat starten eind oktober. In de Molenhof zal de 2-kapper begin volgend jaar gaan starten. Voor de nog vrije kavels (niet vrijstaand) is erg veel animo.
 
Welkom
Er is een nieuw welkomstpakket uitgereikt op Boschakker 5 bij Nicole van Hassel.
 
Zorg en Welzijn
Volgende week vrijdag en zaterdag wordt er door deze werkgroep een bloemetje bezorgd bij de ouderen en langdurig zieken
 
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
We hebben een uitnodiging gekregen voor de algemene ledenvergadering VKKNB op 6 oktober in Gilze
 
Ivo meldt dat ‘t Zolderke nog maar 2 bestuursleden heeft. Ze zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er wordt verder gekeken of er mogelijkheden zijn om een combinatie te maken met andere jeugdinitiatieven (carnaval, fanfare). Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Ivo.
 
De Provinciale weg wordt meegenomen in routing DSI. Dit zijn palen waarop de snelheid wordt aangegeven met een smiley. Er is gevraagd om dan ook de Sint Cornelisstraat op te nemen in de route
             
Het partneroverleg is vandaag op 5 oktober. Frans Broeder is daarbij vanuit de dorpsraad. Update hierover volgt volgende keer
             
IVN Noord Brabant zoekt mensen voor “Plan boom”. Het is mogelijk plantmateriaal te verkrijgen mits het onderhoud ervan zelf wordt uitgevoerd
 
Het college bezoek is gepland 2e kwartaal 2021 op woensdag 21 april
 
Het bijenhotel is de afgelopen 2 zaterdagen gebouwd bij het Joelvuur aan de Provinciale weg door een groep vrijwilligers met hulp van loon-transport en grondverzetbedrijf Jakobs
             
5)           Rondvraag
Toon Gerrits meldt dat er onlangs de nationale opschoondag is geweest waarbij de Jagersvereniging en de Bond van Ouderen al het zwerfvuil in Vortum-Mullem heeft opgeruimd
 
Guido vraagt wanneer het fietspad wordt aangelegd van Molenhof naar Luinbeekweg. Peter neemt dit op met de gemeente
 
Verder wil Guido namens ONI samen met de Hondenclub een voorstel maken om een deel op het sportveld te verharden voor parkeren en dit voorstel behandelen bij het collegebezoek op 21 april
 
6)           Sluiting
                           
 

 

Archief van nieuws
 
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS