Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Dorpsraadvergadering 6 juli 2020
ma 06-07-2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 6 juli 2020
Locatie: KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)           Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De afgelopen maanden is er steeds een kort verslag rondgestuurd om iedereen op de hoogte te houden.
 
2)           Notulen van de vorige vergadering                                                                                                         
Er is vorige maand een verslag rondgestuurd met de actuele zaken die speelden. Hierover zijn geen opmerkingen
 
3)           De werkgroepen aan het woord
Peuterspeelzaal
De werkgroep heeft afgelopen maanden veel werk verricht. Spring zou gaan opstarten in
het nieuwe schooljaar als er minimaal 4 aanmeldingen zijn (met een doorkijk naar de wat
langere termijn). Dit betekent dat ook de plannen voor kinderen de komende jaren
hierin meegenomen moesten worden. Dit is gebeurd en tijdens de laatste gesprekken
van Henny Creemers, de werkgroep, Gemeente Boxmeer en Spring is het een feit dat de
Peuterspeelzaal van start gaat na de herfstvakantie. Doel is om dit te doen met de
huidige pedagogische begeleider.
 
Wonen
Stand van zaken m.b.t tot het bouwen op Molenhof en Bosch Akker. Op de Bosch
Akker is gestart met het bouwen van een 2-kapper. De voorbereidingen voor een
volgende 2-kapper en 3-kapper zijn in volle gang. Start ervan moet 2e helft 2020
Molenhof is een volgende 2-kapper in voorbereiding. Voor andere kavels op de
Molenhof is interesse maar potentiële kopers haken af vanwege de groenstrook. De
nieuwe kavels voor starters zijn bijna vergeven, dus er moet ook worden nagedacht over
een nieuw plan voor starters.
                                  
 Kermis
 De kermissen in de regio komen langzaam op gang, maar hoe staat het met de Kermis in
 Vortum-Mullem. In mei heeft de commissie besloten om de avonden met Ravechurch
 en de Pubquiz te laten vervallen vanwege corona. Nu de regels zijn versoepeld is het de
 vraag of er een alternatieve kermis kan worden georganiseerd. Standpunt is dat er eind
 augustus/begin september door de kermiscommissie bekeken wordt of/hoe de kermis
 er gaat komen. Mogelijk is het een idee om met een tentdak iets te doen op het plein
 (buitenactiviteit)
 
MFA Knillus
Knillus is weer voorzichtig opgestart volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit jaar zal
financieel minder voorspoedig gaan, maar we gaan het zeker wel redden. De bouwploeg
is weer opgestart om de laatste puntjes op de I te zetten. De komende weken krijgen we
bezoek vanuit verschillende dorpen om te kijken hoe wij in Vortum Knillus hebben
gerealiseerd.
 
Zorg en Welzijn
De huiskamer is weer geopend op donderdag.
                       
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
            *          Opgaven Dr. Pelen Cultuurprijs kan tot 1 oktober 2020
            *          Nieuwe maatregelen corona zijn te vinden op de website van de Gemeente
            *          We hebben een uitnodiging voor een startersbijeenkomst Participatiegroep voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.                          Vanuit Vortum-Mullem zal Frans Broeder aanwezig zijn. Maarten zal erbij zijn om een praatje te houden over de                                  totstandkoming van Knillus (bijeenkomst is bij Knillus)
            *          De dorpsraad is benaderd door dorpsraad Vierlingsbeek over vliegbasis de Peel.                                                                                Voorstel is om een onderzoek te laten uitvoeren (kosten/baten analyse). De
                        gemeente Boxmeer gaat zich beraden of ze dit zullen gaan doen (eventueel
                        samen met andere gemeenten
             *          Er is een nieuwe datum gepland voor een bijeenkomst met sports2play als hier animo voor is. We nodigen ze een                                 keer uit voor een toelichting
             *          Het collegebezoek moet gepland worden voor de 2e helft van dit jaar. Er is
                         budget voor renovatie van de St. Cornelisstraat. Het is goed om hiervoor een
                         werkgroep op te richten om te kijken wat we zelf graag willen. Wellicht is het slim
                         om nog te kijken welke projecten (kerkplein, sportveld) we nog kunnen
                         aanvragen voor de komende jaren
             *          Het gemeentenieuws land van Cuijk staat in de Maasdriehoek
             *          Het plaatsen van het bijenhotel gaat niet door in het Knilluspark. Vanuit de vergadering komt het voorstel om het                                 bijenhotel te gaan plaatsen bij het Joelvuur bij de provinciale weg
  
5)           Rondvraag
Jan Broeder vraagt hoe het staat met de energiescan. Deze toelichting komt na de zomervakantie
 
6)         Sluiting
               Peter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie. Volgende vergadering is dan                         in september
 

 

Archief van nieuws
 
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS