Skip Navigation Links
artikel
 
Notulen dorpsraadvergadering 1 april
ma 01-04-2019

Dorpsraadvergadering: maandag 1 april
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
1)          Opening                                                                                                     
             Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)          De notulen van 11 maart worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen
 
2)          De werkgroepen aan het woord          
             * Werkgroep Goede Doelen     
             De collecte gaat binnenkort weer van start. Op 2 en 3 april komen de collectanten de enveloppen ophalen.
             * Werkgroep Wonen
             Het bouwen in de Boschakker loopt voorspoedig. Naast de blok van 6 komen er nog 2 woningen type 2 onder 1 kap.                           Daarnaast is Guido bezig om een bestaande kavel te wijzigen van 2 onder 1 kap naar 3 onder 1 kap zodat het aantrekkelijker               wordt voor starters.
 
3)          Mededelingen en ingekomen stukken
             *           Subsidie voor de AED, een bedrag van € 250,-  is aangevraagd en toegekend      
             *           Het bezoek van het college van B&W staat gepland voor 1 juli
             *           Op 20 mei om 13.45 uur is het visitatie gesprek met Wonen Vierlingsbeek
             *           Op 10 april is het feest van de verbinding om 18.15 in Veghel
                         
6)          Rondvraag
             Ine vraagt vanuit de Sinterklaascommissie of de kleding in Knillus kan worden opgeslagen. Maarten neemt dit mee.
             Verder de vraag of er niet 1 munt kan komen in plaats van verschillende muntjes voor de carnaval en Knillus
             Maarten meldt dat op 27 april weer Koningsdag wordt georganiseerd door het Oranjecomité.
             Vanuit Knillus de mededeling dat het park een heel eind gereed is. Er vindt een feestelijke opening plaats van het park in het               weekend van 1 juni. In dat weekend wordt er een jaar na opening van Knillus wederom een feest georganiseerd
             Guido vraagt hoe het zit met het beheer van het sportveld zit. Nu ONI weer gaat voetballen moet er regelmatig gemaaid                     worden.
            
7)         Sluiting
            Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 

 

Archief van nieuws
 
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS