Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Dorpsraadvergadering 6 mei 2019
ma 06-05-2019

Dorpsraadvergadering: maandag 6 mei 2019
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)         Opening                                                                                                     
             Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)         De notulen van 1 april worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen
 
3)         De werkgroepen aan het woord       
 
Werkgroep Wonen
Wat betreft de woningen in de Boschakker, de 2-kappers en 3-kappers, lopen er gesprekken vanuit de werkgroep met de gemeente. Voor de huurwoningen wordt binnenkort vergunning verleend. Mensen uit Vortum-Mullem hebben voorrang als ze interesse hebben voor deze huurwoningen.
 
Werkgroep Pr en Recreatie
Deze werkgroep is nieuw opgericht door Jeroen Bakker, Jan Hendriks en Erik Willems. Doelstelling is om Vortum-Mullem meer bekendheid te geven. Enkele ideeën zijn:
fietstocht met het thema oorlog crashes (combinatie met Tonnie Ebben in Groeningen);
laarzenpad en Peter Jakobs pad (3,7 kilometer lang). Bordjes voor de route zijn in de maak bij Staatsbosbeheer. Draaipoortjes en afrastering moeten nog in eigen beheer gezet worden;
agenda met alle dorpsactiviteiten en deze 2-wekelijks updaten op de site. Dit eventueel ook combineren met de gemeentelijke evenementenkalender;
promotiefilmpjes maken en inzenden naar regionale omroepen;
bus vanuit Vortum naar voetbalwedstrijd van Ajax met bekende spandoek VORTUM;
promotie van diverse recreatieve activiteiten in en rondom Vortum-Mullem en ook van de overnachtingsmogelijkheden (B&B);
GEO casting door Vortum-Mullem;
Vortum-Mullem de wereld over met social media (á la kabouters over de wereld);
Cabaret/beginnende bandjes;
Eigen likeurtje/biertje met etiket van Vortum-Mullem;
Vertrekpunt vanuit Knillus met herkenbaar startpunt;
Knooppunten fietsroute DOOR Vortum-Mullem; Vanuit Overloon wordt er een enkele keer een busreis georganiseerd met enkele plekken die herinneren vanuit de regio. Hierbij wordt ook Vortum-Mullem bezocht. 
Werkgroep Welkom
ER zijn 2 welkomstpakketten bezorgd bij Sjoerd van de Meer en Judith de Wit (voorheen Gilles) en bij Stefan en Diana Bhuler (voorheen Peter Wolters)
 
75 jaar bevrijding
Op 6 oktober is vanaf 10.30 uur de inloop. Programma start om 11.00 uur, daarna een documentaire, lunch, dorpsquiz en afsluiting met een drankje
 
Werkgroep 1 jaar KNILLUS                 
Op 1 juni staat het 1-jarig bestaan van Knillus op de agenda. De dag begint vanaf met 17.00 uur met een foodtruck festival. Hiervoor zijn de verschillende buurten benaderd die overwegend positief gereageerd hebben.  In het Knilluspark komt een Biergarten. Het vervolgprogramma is nog niet duidelijk (afhankelijk van of Ajax de finale van de Champions League gaat halen!).
 
Werkgroep BSSA
De combinatie met de peuterspeelzaal loopt goed. Er lopen gesprekken over de mogelijkheden voor een goede invulling voor de langere termijn.
 
4)         Mededelingen en ingekomen stukken
De dorpsraad heeft een terugkoppeling gehad van de gemeente aangaande de WIU (Werk In Uitvoering). Er is negatief beoordeeld wat betreft verlichting aan de haltestraat, opknappen kerkplein (verlichting). De St. Cornelisstraat krijgt een opknapbeurt en het maaien van de verschillende groenstroken wordt geïntensiveerd. Deze punten worden op de agenda gezet voor het bezoek van B&W dit jaar.
 
Op 21 juni is er een regiobijeenkomst van VKKN (Vereniging Kleine Kernen) tijdstip 11.00 -13-00 uur in De Heen
 
Op 20 mei is er een visitatie gesprek van Wonen Vierlingsbeek tijdstip 13.45-14.45 in Vierlingsbeek. Er wordt nog iemand gezocht die hier vanuit Vortum-Mullem bij aanwezig kan zijn.
            
5)         Rondvraag (de bewoners aan het woord}                                                       
Frans Broeder meldt vanuit de werkgroep Kermis dat er wordt nagedacht over het invullen van de Kermis in de toekomst
 
Ivo v.d. Horst meldt dat er in Boxmeer een jongerenraad gevormd gaat worden bestaande uit 15 jongeren (gekozen door de jongeren zelf). Dit is een adviserende rol (dorpsraad van jongeren). Hier mogen geen jongeren lid van worden die een politieke link (burgerraad, gemeenteraad) hebben.
            
6)         Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 

 

Archief van nieuws
 
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS