Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Dorpsraadvergadering 7 september 2020
ma 07-09-2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 7 september 2020
Locatie: Knillus in ’t Zolderke. Via de zij-ingang (oude ingang kerk)
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)           Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)           Notulen van de vorige vergadering                                                                                                          
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 7 juli
 
3)           De werkgroepen aan het woord
Knillus  
Maarten licht toe dat corona ook impact heeft op de activiteiten in Knillus. De exploitatie wordt hierdoor wel beïnvloed, maar leidt niet tot problemen. Grote evenementen zoals Rave-church zijn gecanceld. Wat betreft investering wordt er nog gekeken hoe we de licht/zon inval kunnen beperken. De gebruikersraad is al enkele malen uitgesteld en de gebruikers worden via de mail op de hoogte gehouden. De ventilatie is volgens de installateur coronaproof. Maarten gaat nog kijken of er extra maatregelen genomen kunnen worden met de mogelijkheden van ventilatie
 
Wonen
De 3-kapper gaat na aanpassing van de bestemming starten eind oktober
 
Goede doelen
De Goede Doelen week gaat plaats vinden in week 39
 
Welkom
De werkgroep meldt dat de welkomst tassen bijna op zijn en opnieuw moeten worden besteld. De vogelhuisjes werden tot nu toe door Licht op Jong uitgedeeld en het idee is om dit ook als activiteit bij de welkomstcommissie op te nemen. De dorpsraad staat hier positief tegenover. Er moet nog gekeken worden op welk moment (dit jaar geen kermis) de huisjes worden opgehangen. Voorkeur is om dit te combineren met een dorpsactiviteit
 
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een nieuwe werkgroep die zich bezig gaat houden met de inrichting van de St. Cornelisstraat. Bedoeling is om op korte termijn een afspraak te maken met de gemeente
 
Afgelopen week is er in Knillus een bijeenkomst geweest over de participatie democratie. Doel is om te kijken hoe de samenwerking tussen dorps- en wijkraden en de gemeente zo goed mogelijk kan worden ingevuld
             
Inschrijven voor de Rabobank Clubsupport actie kan nog tot en met 30 september
De gemeente heeft bekendmaking bestemmingsplan provinciale weg 4b ter inzage gelegd
             
Pro-rail zoekt input voor project “opwaardering Maaslijn”. Mensen die dit willen kunnen dit afstemmen met Peter
 
Sports2play (vitale leefomgeving) komt een presentatie geven op dorpsraad van 2 november
             
Het college bezoek dat gepland staat 2e kwartaal 2021 willen we graag op een woensdag plannen zodat we dat in de grote zaal kunnen laten plaatsvinden
             
De landelijke opschoondag is dit jaar op 19 september. De KBO en de jagersvereniging gaan dit die dag doen
 
Het bijenhotel gaat geplaatst worden bij het Joelvuur aan de Provinciale weg
             
Er zijn 2 welkomsttassen uitgereikt aan Tom Jacobs/Mieke Thijssen en Marijke en Abdu Elfady
 
5)           Rondvraag
Albert (aanwonende Provinciale weg) meldt dat er contact is geweest met de gemeente over de grenswaarde van het geluidsniveau aan de provinciale weg. Om onder het niveau te blijven zou er minder hard gereden moeten worden. Vraag is of de dorpsraad een rol kan spelen om met de gemeente te kijken wat er kan m.b.t. snelheidsbeperkende maatregelen. Peter neemt hierover contact op met de gemeente. Marijke merkt op dat ook in de St. Cornelisstraat erg hard wordt gereden.
 
Ronny vraagt of er in coronatijd iets georganiseerd kan worden. Maarten geeft aan dat de gemeente geen vergunning gaat verlenen voor grotere activiteiten.
 
6)           Sluiting
                                         
 

 

Archief van nieuws
 
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS