Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Gemeente en Corona
zo 05-04-2020
Beste wijk- en dorpsraden,
 
Hierbij informatie van deze week vanuit de gemeente (en Rijksoverheid) ten behoeve van jullie als wijk- of dorpsraad en/of jullie inwoners. Ik heb de laatste berichten eruit gepikt, maar kijk vooral regelmatig op https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/.
 
Verlengen maatregelen
Jullie hebben natuurlijk al vernomen dinsdagavond dat het kabinet de termijn voor alle coronamaatregelen heeft verlengd t/m dinsdag 28 april. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
 
Aanvulling op noodverordening wat betreft recreatievoorzieningen
De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.
Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.
 
Recreatief nachtverblijf
Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:
Hotels
Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding).De aanvullende bepalingen op de landelijke noodverordening zijn gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Noord: https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32059/toevoegingen/
 
Regiotaxi tijdelijk vangnet voor OV
Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. 
Kijk voor alle informatie op:https://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
 
Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Kijk voor alle informatie: https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket_61217.html
 
Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers
Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het volgende besloten:
Ondernemers krijgen op aanvraag uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen met 6 maanden. Aanvragen kunnen laagdrempelig worden ingediend via onze website.
De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing Bedrijfsinvesteringszone. Wij hebben besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de Stichting.
Het opleggen van de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 zal verschoven worden van het voorjaar naar het najaar van 2020. Tevens zal er geen voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 worden opgelegd.
De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening brengen.https://www.boxmeer.nl/ondernemers/nieuws-voor-ondernemers_41510/item/extra-ondersteuning-in-gemeente-boxmeer-voor-ondernemers-31-maart_61264.html
 
Met vriendelijke groet,

Andrea Rouland-van Boven
Coördinator wijk- en dorpsraden 

 

Archief van nieuws
 
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS