Skip Navigation Links
artikel
 
Dorpsraadvergadering 1 juli 2019
ma 01-07-2019

Dorpsraadvergadering:  Maandag 1 Juli
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
 
1)         Opening                                                                                                    
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor B&W die deze avond aanwezig zijn bij onze bijeenkomst.
 
2)         Presentatie van het dorpsplan 2.0
             In februari is met medewerking van een groot aantal inwoners van Vortum-Mullem
             gewerkt aan het nieuwe dorpsplan. Dit plan is nu klaar en wordt gepresenteerd.
 
3)         Overhandiging van het dorpsplan aan het college van B&W.
Het College van B &W is deze avond aanwezig. Zij krijgen het nieuwe dorpsplan overhandigd.
            
4)         De werkgroepen aan het woord.
Jan Broeder geeft aan namens de werkgroep Jong en Groei dat het steeds lastiger wordt voor starters om te bouwen vanwege de steeds hogere bouwkosten. Verzoek is om de korting van 25% voor CPO bouwen met nog een jaar te verlengen. De raad zal hier rond oktober een besluit over moeten nemen.
 
Namens de werkgroep PR en Recreatie presenteren Erik Willems en Jan Hendriks de actiepunten waar ze mee bezig zijn. De werkgroep heeft de activiteitenkalender nieuw leven ingeblazen. Verder wordt er PR gemaakt via de verschillende media in de regio. Verder is er een nieuwe fietsroute en wandelroute gepland in en rondom Vortum-Mullem. Ook is de werkgroep bezig om het laarzenpad te verlengen, maar hiervoor is nog medewerking nodig van verschillende instanties.
 
Vanuit werkgroep Infrastructuur licht Peter toe dat met name de St. Cornelisstraat een grondige recconstructie zou moeten krijgen. Deze reconstructie staat geagendeerd in de kadernota van 2021.  Verder is er behoefte aan meer licht aan de Haltestraat. Een oplossing voor de haltestraat zou LED verlichting kunnen zijn.
                         
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
Jan Broeder licht toe dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van een Peuterspeelzaal in Vortum-Mullem. Nu gebeurt dat middels een gastouder die het groepje peuters opvangt. Dit is een tijdelijke constructie waarbij een maximum geldt voor het aantal peuters. Verzoek aan de gemeente is om met Spring en SKOV aan tafel te gaan over de mogelijkheden van een peuterspeelzaal in Vortum-Mullem. De gemeente (Willy Hendriks) zal hier actie in ondernemen.
            
6)         Rondvraag
John Ebben vraagt hoe het zit met de kast die geplaatst is in het park bij Knillus. De gemeente vraagt na hoe de kast zonder overleg met Dora of Knillus daar geplaatst kon worden.
 
Koos van Bree vraagt wat er gaat gebeuren met het ‘Benkse’. Dit gebouw zal worden verkocht met een woonbestemming erop.                                           
 
7)         Sluiting
             Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering                                       

 

Archief van nieuws
 
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS